Vilkår, betingelser og garanti

1 Priser og betaling

Priser på varene er inklusiv deler, arbeid og moms. Frakt og betalingsgebyr kan tilkomme, men velges og vises i kassen før gjennomført bestilling.


2 Garantier og service

2.1 Garanti på reparasjon

Vi gir 12 måneders garanti på originale deler og 6 måneders garanti på kopi deler som blir benyttet under reparasjon.
Dette gjelder funksjonalitet påvirket av reparasjon og ikke selvpåførte skader som f.eks knust skjerm, fukt etc.

Vi gir kun garanti på arbeid utført av oss. Det vil si at ved bestilling av deler til selvmontering og reparasjon utført av andre enn oss, gir vi ingen garanti på arbeid.

Ved reparasjon av vanntette enheter kan vi ikke gi garanti for at enheten forblir vanntett da vi noen ganger må bryte pakninger for å kunne gjennomføre reparasjon.

Ved reparasjon som kun omhandler glassbytte og ikke forhåndsmonterte deler fra fabrikk med LCD gjør vi så godt vi kan for å holde enhetene støv- og smussfrie, men gir derimot ingen 100% garanti for dette, da det alltid vil være en viss risiko for inntrenging.

2.2 Apple garanti

Apple sin garanti frafaller ved reparasjon av enheter, men har i mange tilfeller allerede frafalt pga. fall, fukt etc.


3 Leveranser

3.1 Leveranse

Forventet utsendelsestid er 1-3 dager etter mottak. Hvis varer og/eller enheter er forsinket uten at dette er spesifisert og du har mottatt mail/sms om utsendt forsendelse, ber vi deg ta kontakt med Bring AS først.

Knust Eple erstatter ikke pakker som blir borte ved forsendelse. Vi anbefaler derfor sporet forsendelse som er forsikret av Posten.

3.2 Innsendinger og forpakning

Vi ser helst at bare selve enhet sendes inn uten beskytelse osv. Pakk dog enhet godt beskyttet inn med feks. krøllet avispapir, bobleplast, etc. Om enheter sendes inn med originalesker osv, garanterer vi ikke at vi alltid kan sende disse i retur da vi bruker størrelser av en standard for stor for disse.

Lad opp enheten før innsendelse slik at vi lettere kan teste din enhet og tiden ikke blir forlenget.


4 Angrerett

4.1 Angrerett ved bestilling av deler.

Angrefristen er på 14 dager. I tilbakemelding til oss, bruk kontakt skjema på siden. Her må det fremkomme tydellig at du ønsker å benytte angreretten. Angrefristen løper fra den dagen kunden mottar varen eller en vesentlig del av den.

Ved benyttelse av angreretten er kunden ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da den ble mottatt. Varen kan ikke brukes, men den kan selvfølgelig undersøkes forsiktig. Hvis varen skades på grunn av uforsiktig håndtering, frafaller angreretten.

Angrefristen gjelder ikke ved utført service eller reparasjon av enheter.

4.2 Drop-off

Bestilling av drop-off time er bindende og ukansellerte timer faktureres med et beløp på 300,-

Dette gjelder kun ikke avbestilte timer.