Adresse for innsending:

Knust Eple AS
Sigurds gate 8B
0650, OSLO

Sjekkliste:

  • Lad opp enheten og skru den av.
  • Legg ved ordrenr.
  • Vi anbefaler at kodelås skrus av eller vedlegges, men krever ikke dette. Dette for at vi skal ha mulighet til å teste alle funksjoner og skjerm tilstrekkelig
  • Send inn enhet.

Kategorier